Category

Cermin Akhlak Mulia

Sebaik-baik seorang muslim adalah yang paling baik akhlaknya. Dan kewajiban seorang muslim adalah mengetahui bagaimana sifat dan akhlak Rasulullah. Serial Episodik yang menceritakan sifat lahiriyah Rasullah hingga akhlak mulia Beliau.